Grup Terminators Dimecres de 17:30 a 19 h Grup Actors del barri Dijous de 17:30 a 19 h Grup Guacagina  (nou) Dimecres de 19 a 20:30 h Grup petits  (nou) Dijous de 17:30 a 19 h Grup Les arreplegades Dijous de 19 a 20:30 h Grup Adults Dijous de 19 a 20:30 h Grup Sènior Dimarts de 12 a 13:30 h
PROFESSORES
PREUS 65 €  trimestrals. Cal que el pare o la mare es facin socis del Centre (96 € anuals).
Cristina Gámiz
Laura Porta
L’Escola   de   Teatre   infantil   i   juvenil   del   Centre   Catòlic   de   Sants   neix   a   l’octubre   de   2009   amb   una   clara   vocació pedagògica   d’oferir   formació   en   arts   escèniques.   El   teatre   estimula   la   fantasia,   desenvolupa   la   imaginació   i   normalitza   i millora   l’expressió   física,   gestual   i   de   llenguatge.   També   constitueix   una   expressió   artística   de   gran   riquesa   en   el desenvolupament   de   l’aprenentatge   de   l’alumne,   així   com   en   les   relacions   humanes   en   el   treball,   la   cultura   de   l'esforç, l'afany de superació i el treball en equip.
Centre Catòlic de Sants   C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)  08014  Barcelona    Tel. 93 3325037    info@ccsants.cat
CONTACTE CONTACTE ACTIVITATS ACTIVITATS caminadeswfccs@gmail.com caminadeswfccs@gmail.com caminadeswfccs@gmail.com
scripts para webamsters
ESCOLA TEATRE
Mercat de Sants
Amb el suport de
FI DE CURS ESCOLA DE TEATRE (reportatges fotogràfics)
Diumenge 3 juliol 18 h: GRUP SÈNIOR I GRUP D’ADULTS
Terminators
Bitxarracus
Actors del barri
Guacagina
Arreplegades
Grup Terminators Dimecres de 17:30 a 19 h Grup Actors del barri Dijous de 17:30 a 19 h Grup Guacagina Dimecres de 19 a 20:30 h Grup petits  (nou) Dijous de 17:30 a 19 h Grup Les arreplegades Dijous de 19 a 20:30 h Grup Adults Dijous de 19 a 20:30 h Grup Sènior  Dimarts de 12 a 13:30 h
PROFESSORES
PREUS 65 €  trimestrals. Cal que el pare o la mare es facin socis del Centre (96 € anuals).
Cristina Gámiz
Laura Porta
L’Escola   de   Teatre   infantil   i   juvenil   del   Centre   Catòlic   de   Sants neix   a   l’octubre   de   2009   amb   una   clara   vocació   pedagògica d’oferir    formació    en    arts    escèniques.    El    teatre    estimula    la fantasia,    desenvolupa    la    imaginació    i    normalitza    i    millora l’expressió   física,   gestual   i   de   llenguatge.   També   constitueix una       expressió       artística       de       gran       riquesa       en       el desenvolupament   de   l’aprenentatge   de   l’alumne,   així   com   en les    relacions    humanes    en    el    treball,    la    cultura    de    l'esforç, l'afany de superació i el treball en equip.
C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)   08014  Barcelona    Tel. 93 3325037      info@ccsants.cat
Centre Catòlic de Sants
Mercat de Sants
Amb el suport de
FI DE CURS ESCOLA DE TEATRE (reportatge fotogràfic)
Diumenge 3 juliol 18 h: GRUP SÈNIOR I GRUP D’ADULTS
Terminators
Bitxarracus
Actors del barri
Guacagina
Arreplegades