El   passat   cap   de   setmana   del   20   i   21   d’octubre   el   quadre   escènic   del   C.C.Sants,   sota   la   direcció   d’Isabel   Mestres,   va posar   en   escena   amb   molt   d’èxit   la   divertida   comèdia   FUITA ,   de   Jordi   Galceran.   La   interpretació   va   ser   magnífica   i   el nombrós   públic   que   va   assistir   a   les   dues   representacions   va   premiar   amb   forts   aplaudiments   la   gran   tasca   duta   a   terme pels integrants del nostre quadre escènic. Felicitats a tots els actors, actrius, a la directora i a la resta de l’equip artístic per la gran feina feta. Enhorabona!
TEATRE
Centre Catòlic de Sants   C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)  08014  Barcelona    Tel. 93 3325037    info@ccsants.cat
UNA “FUITA” MOLT DIVERTIDA
info@ccsants.cat info@ccsants.cat info@ccsants.cat
Fotografies d’en Salvador Jorba
El   passat   cap   de   setmana   del   20   i   21   d’octubre   el   quadre escènic   del   C.C.Sants,   sota   la   direcció   d’Isabel   Mestres,   va posar   en   escena   amb   molt   d’èxit   la   divertida   comèdia   FUITA , de    Jordi    Galceran.    La    interpretació    va    ser    magnífica    i    el nombrós   públic   que   va   assistir   a   les   dues   representacions   va premiar   amb   forts   aplaudiments   la   gran   tasca   duta   a   terme pels integrants del nostre quadre escènic. Felicitats   a   tots   els   actors,   actrius,   a   la   directora   i   a   la   resta   de l’equip artístic per la gran feina feta. Enhorabona!
TEATRE
UNA “FUITA” MOLT DIVERTIDA
info@ccsants.cat info@ccsants.cat info@ccsants.cat
C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)   08014  Barcelona    Tel. 93 3325037      info@ccsants.cat
Fotografies d’en Salvador Jorba