Tal com recullen els seus estatuts, el Centre Catòlic de Sants, fundat l’any 1878, és una associació que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei d’Associacions 7/1977, de 18 de juny, (DOGC 2423, d’1 de juliol). Els fins de l'associació són: La realització d'activitats culturals, socials, recreatives i esportives, que ajudin a adquirir una formació que no contradigui, i fomenti, un sentit cristià de la vida i es fonamenti en el respecte als postulats de la Declaració Universal dels Drets Humans, així com la promoció, difusió i ús de la llengua catalana. Aquest és l’ideari del Centre.
QUI SOM
Centre Catòlic de Sants C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals) 08014 Barcelona Tel. 93 3325037 info@ccsants.cat
Tal com recullen els seus estatuts, el Centre Catòlic de Sants, fundat l’any 1878, és una associació que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei d’Associacions 7/1977, de 18 de juny, (DOGC 2423, d’1 de juliol). Els fins de l'associació són: La realització d'activitats culturals, socials, recreatives i esportives, que ajudin a adquirir una formació que no contradigui, i fomenti, un sentit cristià de la vida i es fonamenti en el respecte als postulats de la Declaració Universal dels Drets Humans, així com la promoció, difusió i ús de la llengua catalana. Aquest és l’ideari del Centre.
QUI SOM