Tal   com   recullen   els   seus   estatuts,   el   Centre   Catòlic   de   Sants,   fundat l’any   1878,   és   una   associació   que   regularà   les   seves   activitats   d’acord amb   la   Llei   d’Associacions   7/1977,   de   18   de   juny,   (DOGC   2423,   d’1   de juliol). Els fins de l'associació són: La   realització   d'activitats   culturals,   socials,   recreatives   i   esportives,   que ajudin   a   adquirir   una   formació   que   no   contradigui,   i   fomenti,   un   sentit cristià    de    la    vida    i    es    fonamenti    en    el    respecte    als    postulats    de    la Declaració   Universal   dels   Drets   Humans, així   com   la   promoció,   difusió   i ús de la llengua catalana. Aquest és l’ideari del Centre.
Centre Catòlic de Sants   C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)  08014  Barcelona    Tel. 93 3325037    info@ccsants.cat
CONTACTE CONTACTE ACTIVITATS ACTIVITATS caminadeswfccs@gmail.com caminadeswfccs@gmail.com caminadeswfccs@gmail.com
scripts para webamsters
QUI SOM
Tal    com    recullen    els    seus    estatuts,    fundat    l’any    1878,    és    una    associació    activitats   d’acord   amb   la   Llei   d’Associacions   (DOGC 2423, d’1 de juliol). Els fins de l'associació són: La   realització   d'activitats   culturals,   que   ajudin   a   adquirir   una   formació   sentit   cristià   de   la   vida   i   es   fonamenti   la   Declaració   Universal   dels   Drets   difusió i ús de la llengua catalana. Aquest és l’ideari del Centre.
QUI SOM