1.TITULARITAT DEL LLOC WEB En compliment amb el deure informació general recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats a posar a disposició dels consumidors i usuaris, a continuació es reflecteixen els següents dades: El titular d’aquest lloc web és lel Centre Catòlic de Sants (d’ara endavant “el Centre”) amb domicili a Antoni de Capmany, 72-76 08014 de Barcelona. CIF R0800198D. Telèfon de contacte 933325037. Adreça de contacte info@ccsants.cat 2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ A través de les presents condicions (d'ara endavant “avís legal”) es pretén regular l'accés i l'ús i, en general, la relació entre aquest lloc web accessible a l'adreça www.ccsants.cat i els usuaris. La utilització del lloc web, per part d’un tercer, li atribueix la condició d’usuari, i suposa l'acceptació plena per l’esmentat usuari de totes i cada una de les condicions que s’incorporen en el present avís legal. Aquest lloc web ha estat creat i dissenyat per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet, a la informació i activitats pròpies o de tercers, oferts pel Centre. El Centre pot oferir a través del lloc web, serveis o productes que es podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l’usuari en cada cas concret. El Centre es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis , de les condicions d’aquest avís legal i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu lloc web. Per tant, cada cop que l'usuari accedeixi al lloc web haurà de llegir atentament aquest avís legal i la Política de Privacitat. 3. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis de conformitat amb la llei, el present avís legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web o els continguts i serveis que es prestin a través d’aquest amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present avís legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que d’alguna manera puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir una normal utilització del web per part d’altres usuaris. Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el present lloc web. L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d'altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular del lloc web presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls Activex o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del titular del lloc web o de tercers. Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure al lloc web. En cas que hi hagi productes o serveis que requereixin un determinat pagament, la Federació informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris. Amb caràcter general, l'accés a la informació i utilitats del lloc web no exigeix una prèvia subscripció o registre d'usuari. No obstant això, l'accés a algun d'aquests serveis o productes que s'ofereixen a través del lloc web pot estar condicionat al previ ompliment del formulari de subscripció o registre. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat i la veracitat de totes aquelles dades personals que comuniqui quan ompli el formulari de subscripció o registre. L'usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació actual. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que facin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar al Centre o a tercers. Igualment, els usuaris es comprometen a notificar al Centre qualsevol canvi que es pugui produir, en relació a la informació i les dades personals comunicades. El tractament de les dades de caràcter personal subministrades per l'usuari, en cas de què hi hagués tal tractament, el durà a terme el Centre en subjecció a la Política de protecció de dades de caràcter personal continguda en aquest lloc web. Menors d’edat Quant als menors d'edat que vulguin fer ús d'aquest lloc web hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, que en tot cas seran els responsables dels seus actes. Això no obstant, el Centre garanteix la protecció del menor quant als continguts adreçats especialment al públic familiar. Contingut del lloc web i enllaços El Centre no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del lloc web, sent exclusiva responsabilitat de l’usuari que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des del lloc web. La presència d ́aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s ́ofereixin en el lloc web de destí. En cas de que el Centre tingui coneixement efectiu de que l'activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d ́indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible. 4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d'aquest lloc web i de les diferents pàgines web pertanyents al lloc, així com dels elements continguts al lloc i a les seves pàgines web (inclosos, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, continguts, imatges, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, bases de dades i altres elements que apareixen a la web), excepte que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular del web o de tercers. En aquest sentit, el titular d'aquest lloc web fa expressa reserva de tots els drets. Igualment, tots els noms comercials, dominis, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web i les seves pàgines web, estan protegits per la Llei. El Centre no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús públic i/o comercial a l'usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb aquest lloc web, les seves pàgines web i els serveis que s’hi ofereixen. L'usuari únicament i exclusivament podrà accedir a aquests elements i serveis per al seu ús personal i privat, de manera que queda, per tant, terminantment prohibida la utilització de la totalitat o part dels continguts d'aquest web i de les seves pàgines web amb propòsits públics o comercials, la seva distribució, comunicació pública, incloent-hi la modalitat de posada a disposició, així com la seva modificació, alteració o descompilació tret que per a això es compti amb el consentiment exprés i per escrit del titular del web . Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, del total o de part dels continguts d'aquest lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular del lloc web o del titular d’aquests. 5. RÈGIM DE RESPONSABILITAT Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que el Centre o tercers puguin patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest avís legal o en el seu cas, en les condicions particulars que siguin d'aplicació. El Centre no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l'accés a aquest lloc web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació del Centre de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. El Centre no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquest lloc web i per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat , error o inutilitat dels mateixos. 6. POLÍTICA DE PRIVACITAT El Centre Catòlic de Sants implantats protocols de seguretat en Protecció de Dades d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei 34/2002 d'11 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic. D’acord amb la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades, tota informació rebuda dels usuaris serà tractada amb la màxima confidencialitat. En compliment d'allò que preveu la normativa s'informa als usuaris que les dades personals que facilitin seran incorporades als fitxers automatitzat dels quals és titular el Centre i seran utilitzades exclusivament per la finalitat per a la qual han estat recollides. La visita del lloc web no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre el mateix. En el cas que l'usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recaptades al lloc web seran tractades de forma lleial i lícita amb subjecció a tot moment als principis i drets recollits en la normativa de protecció de les dades personals. Ús de cookies Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador transmet al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seu, constant únicament a l'efecte de funcionament, seguretat i estadístiques. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existissin en el seu ordinador d'altres pàgines Web. Si vol pot configurar el seu navegador perquè li avisi en pantalla que va a rebre una cookie. Si l'usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web. Els servidors i serveis del proveïdor del Hosting estan allotjats a l’Unió Europea, el qual compleix la normativa europea en protecció de les dades personals. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL Responsable de les dades Nom: Centre Catòlic de Sants Adreça: c/Antoni de Capmany, 72-76 08014 Barcelona Telèfon: 933325037 Mail: info@ccsants.cat Finalitat Les dades que ens proporcioni seran utilitzades, en el cas de tractar-se d'un soci, amb la finalitat de gestionar la seva participació en les diferents activitats del Centre o gestionar les quotes d'associats o remetre informació de les activitats que es desenvolupen al Centre. Les dades que ens proporcioni seran utilitzades, en el cas de tractar-se d'un grup o persones que lloguin espais, per gestionar els contractes de lloguer inclosos els cobraments o remetre informació de les activitats que es desenvolupen al Centre Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i després de la finalització de la mateixa, fins que es sol·liciti la cancel·lació de les seves dades, amb l'objecte de remetre-li ofertes que poguessin ser del seu interès i reprendre la relació comercial. Legitimació Les dades que disposem són les necessàries per prestar-li els serveis que ha contractat amb la nostra associació, atorgant amb la matriculació als cursos, l'autorització per a l'ús de les dades, amb la inscripció com a socis, o amb la signatura del contracte de lloguer. Destinataris Les seves dades no seran cedides a terceres empreses o persones excepte en el compliment d'obligacions fiscals. Drets Qualsevol persona dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem el termini pel qual ens vegem obligats sobre la base de la legislació vigent. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La nostra entitat deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació o cancel·lació. Si no desitja rebre comunicacions promocionals de la nostra entitat per algun o tots els mitjans de comunicació, pot comunicar el seu desig d'oposar-se a la finalitat de promoció dels nostres productes i serveis, la qual cosa no anirà en detriment de mantenir la fi de gestionar els expedients jurídics en curs. Vostè podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades, si així ho estima convenient a una altra entitat de formació. En l'exercici dels drets precedents pot dirigir-se per mail a info@ccsants.cat o a les nostres oficines, aportant sempre una còpia del seu DNI. La resposta a l'exercici dels drets es realitzarà al domicili que figuri en els contractes subscrits amb la nostra entitat. En cas que no atenguem a l'exercici de drets expressats en aquest apartat, vostè està facultat per acudir o presentar una reclamació davant l'agència de protecció de dades, Disposa de tota la informació a l'efecte d'aquesta reclamació a la pàgina www.agpd.es . Procedència de les dades Les dades que disposem són les que ens van ser proporcionades en el moment de la contractació dels nostres serveis, així com les dades derivades de les gestions realitzades en el seu nom.
AVÍS LEGAL
Centre Catòlic de Sants C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals) 08014 Barcelona Tel. 93 3325037 info@ccsants.cat
1.TITULARITAT DEL LLOC WEB En compliment amb el deure informació general recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats a posar a disposició dels consumidors i usuaris, a continuació es reflecteixen els següents dades: El titular d’aquest lloc web és lel Centre Catòlic de Sants (d’ara endavant “el Centre”) amb domicili a Antoni de Capmany, 72-76 08014 de Barcelona. CIF R0800198D. Telèfon de contacte 933325037. Adreça de contacte info@ccsants.cat 2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ A través de les presents condicions (d'ara endavant “avís legal”) es pretén regular l'accés i l'ús i, en general, la relació entre aquest lloc web accessible a l'adreça www.ccsants.cat i els usuaris. La utilització del lloc web, per part d’un tercer, li atribueix la condició d’usuari, i suposa l'acceptació plena per l’esmentat usuari de totes i cada una de les condicions que s’incorporen en el present avís legal. Aquest lloc web ha estat creat i dissenyat per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet, a la informació i activitats pròpies o de tercers, oferts pel Centre. El Centre pot oferir a través del lloc web, serveis o productes que es podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l’usuari en cada cas concret. El Centre es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis , de les condicions d’aquest avís legal i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu lloc web. Per tant, cada cop que l'usuari accedeixi al lloc web haurà de llegir atentament aquest avís legal i la Política de Privacitat. 3. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis de conformitat amb la llei, el present avís legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web o els continguts i serveis que es prestin a través d’aquest amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present avís legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que d’alguna manera puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir una normal utilització del web per part d’altres usuaris. Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el present lloc web. L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d'altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular del lloc web presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls Activex o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del titular del lloc web o de tercers. Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure al lloc web. En cas que hi hagi productes o serveis que requereixin un determinat pagament, la Federació informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris. Amb caràcter general, l'accés a la informació i utilitats del lloc web no exigeix una prèvia subscripció o registre d'usuari. No obstant això, l'accés a algun d'aquests serveis o productes que s'ofereixen a través del lloc web pot estar condicionat al previ ompliment del formulari de subscripció o registre. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat i la veracitat de totes aquelles dades personals que comuniqui quan ompli el formulari de subscripció o registre. L'usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació actual. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que facin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar al Centre o a tercers. Igualment, els usuaris es comprometen a notificar al Centre qualsevol canvi que es pugui produir, en relació a la informació i les dades personals comunicades. El tractament de les dades de caràcter personal subministrades per l'usuari, en cas de què hi hagués tal tractament, el durà a terme el Centre en subjecció a la Política de protecció de dades de caràcter personal continguda en aquest lloc web. Menors d’edat Quant als menors d'edat que vulguin fer ús d'aquest lloc web hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, que en tot cas seran els responsables dels seus actes. Això no obstant, el Centre garanteix la protecció del menor quant als continguts adreçats especialment al públic familiar. Contingut del lloc web i enllaços El Centre no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del lloc web, sent exclusiva responsabilitat de l’usuari que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des del lloc web. La presència d ́aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s ́ofereixin en el lloc web de destí. En cas de que el Centre tingui coneixement efectiu de que l'activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d ́indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible. 4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d'aquest lloc web i de les diferents pàgines web pertanyents al lloc, així com dels elements continguts al lloc i a les seves pàgines web (inclosos, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, continguts, imatges, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, bases de dades i altres elements que apareixen a la web), excepte que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular del web o de tercers. En aquest sentit, el titular d'aquest lloc web fa expressa reserva de tots els drets. Igualment, tots els noms comercials, dominis, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web i les seves pàgines web, estan protegits per la Llei. El Centre no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús públic i/o comercial a l'usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb aquest lloc web, les seves pàgines web i els serveis que s’hi ofereixen. L'usuari únicament i exclusivament podrà accedir a aquests elements i serveis per al seu ús personal i privat, de manera que queda, per tant, terminantment prohibida la utilització de la totalitat o part dels continguts d'aquest web i de les seves pàgines web amb propòsits públics o comercials, la seva distribució, comunicació pública, incloent-hi la modalitat de posada a disposició, així com la seva modificació, alteració o descompilació tret que per a això es compti amb el consentiment exprés i per escrit del titular del web . Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, del total o de part dels continguts d'aquest lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular del lloc web o del titular d’aquests. 5. RÈGIM DE RESPONSABILITAT Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que el Centre o tercers puguin patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest avís legal o en el seu cas, en les condicions particulars que siguin d'aplicació. El Centre no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l'accés a aquest lloc web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació del Centre de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. El Centre no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquest lloc web i per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat , error o inutilitat dels mateixos. 6. POLÍTICA DE PRIVACITAT El Centre Catòlic de Sants implantats protocols de seguretat en Protecció de Dades d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei 34/2002 d'11 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic. D’acord amb la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades, tota informació rebuda dels usuaris serà tractada amb la màxima confidencialitat. En compliment d'allò que preveu la normativa s'informa als usuaris que les dades personals que facilitin seran incorporades als fitxers automatitzat dels quals és titular el Centre i seran utilitzades exclusivament per la finalitat per a la qual han estat recollides. La visita del lloc web no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre el mateix. En el cas que l'usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recaptades al lloc web seran tractades de forma lleial i lícita amb subjecció a tot moment als principis i drets recollits en la normativa de protecció de les dades personals. Ús de cookies Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador transmet al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seu, constant únicament a l'efecte de funcionament, seguretat i estadístiques. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existissin en el seu ordinador d'altres pàgines Web. Si vol pot configurar el seu navegador perquè li avisi en pantalla que va a rebre una cookie. Si l'usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web. Els servidors i serveis del proveïdor del Hosting estan allotjats a l’Unió Europea, el qual compleix la normativa europea en protecció de les dades personals. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL Responsable de les dades Nom: Centre Catòlic de Sants Adreça: c/Antoni de Capmany, 72-76 08014 Barcelona Telèfon: 933325037 Mail: info@ccsants.cat Finalitat Les dades que ens proporcioni seran utilitzades, en el cas de tractar-se d'un soci, amb la finalitat de gestionar la seva participació en les diferents activitats del Centre o gestionar les quotes d'associats o remetre informació de les activitats que es desenvolupen al Centre. Les dades que ens proporcioni seran utilitzades, en el cas de tractar-se d'un grup o persones que lloguin espais, per gestionar els contractes de lloguer inclosos els cobraments o remetre informació de les activitats que es desenvolupen al Centre Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i després de la finalització de la mateixa, fins que es sol·liciti la cancel·lació de les seves dades, amb l'objecte de remetre-li ofertes que poguessin ser del seu interès i reprendre la relació comercial. Legitimació Les dades que disposem són les necessàries per prestar-li els serveis que ha contractat amb la nostra associació, atorgant amb la matriculació als cursos, l'autorització per a l'ús de les dades, amb la inscripció com a socis, o amb la signatura del contracte de lloguer. Destinataris Les seves dades no seran cedides a terceres empreses o persones excepte en el compliment d'obligacions fiscals. Drets Qualsevol persona dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem el termini pel qual ens vegem obligats sobre la base de la legislació vigent. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar- se al tractament de les seves dades. La nostra entitat deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació o cancel·lació. Si no desitja rebre comunicacions promocionals de la nostra entitat per algun o tots els mitjans de comunicació, pot comunicar el seu desig d'oposar-se a la finalitat de promoció dels nostres productes i serveis, la qual cosa no anirà en detriment de mantenir la fi de gestionar els expedients jurídics en curs. Vostè podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades, si així ho estima convenient a una altra entitat de formació. En l'exercici dels drets precedents pot dirigir-se per mail a info@ccsants.cat o a les nostres oficines, aportant sempre una còpia del seu DNI. La resposta a l'exercici dels drets es realitzarà al domicili que figuri en els contractes subscrits amb la nostra entitat. En cas que no atenguem a l'exercici de drets expressats en aquest apartat, vostè està facultat per acudir o presentar una reclamació davant l'agència de protecció de dades, Disposa de tota la informació a l'efecte d'aquesta reclamació a la pàgina www.agpd.es . Procedència de les dades Les dades que disposem són les que ens van ser proporcionades en el moment de la contractació dels nostres serveis, així com les dades derivades de les gestions realitzades en el seu nom.
AVÍS LEGAL
Centre Catòlic de Sants C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals) 08014 Barcelona Tel. 93 3325037 info@ccsants.cat