NORMES GENERALS
Trobareu informació actualitzada del tennis taula al nostre facebook
Centre Catòlic de Sants   C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)  08014  Barcelona    Tel. 93 3325037    info@ccsants.cat
La   sala   de   tennis   taula   Joan   Mañé   és   el   lloc   on   es   juga   al   tennis   taula   a   la   nostra   Entitat.   La   sala   disposa d’una taula oficial de competició i dues taules d’entrenaments. Per poder jugar al tennis taula s’han de cumplir dues condicions: 1.- SER SOCI DEL CENTRE i/o jugador federat del Centre. 2.- Respectar els horaris d’entrenaments dels equips federats. SEGUINT LES RECOMANACIONS DE LES AUTORITATS SANITÀRIES I POLÍTIQUES DEL PAÍS  LA SALA DEL TENNIS TAULA ROMANDRÀ TANCADA  FINS EL DIA 1 DE SETEMBRE
CONTACTE CONTACTE ACTIVITATS ACTIVITATS caminadeswfccs@gmail.com caminadeswfccs@gmail.com caminadeswfccs@gmail.com
scripts para webamsters
TENNIS TAULA
NORMES GENERALS
La   sala   de   tennis   taula   Joan   Mañé   és   el   lloc   on   es   juga   al tennis   taula   a   la   nostra   Entitat.   La   sala   disposa   d’una   taula oficial de competició i dues taules d’entrenaments. Per    poder    jugar    al    tennis    taula    s’han    de    cumplir    dues condicions: 1.- SER SOCI DEL CENTRE i/o jugador federat del Centre. 2.- Respectar els horaris d’entrenaments dels equips federats. SEGUINT LES RECOMANACIONS DE LES AUTORITATS SANITÀRIES I POLÍTIQUES DEL PAÍS  LA SALA DEL TENNIS TAULA ROMANDRÀ TANCADA  FINS EL DIA 1 DE SETEMBRE
C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)   08014  Barcelona    Tel. 93 3325037      info@ccsants.cat
Trobareu informació actualitzada del tennis taula al nostre facebook
Centre Catòlic de Sants