NORMES GENERALS
Trobareu informació actualitzada del tennis taula al nostre Instagram
Centre Catòlic de Sants   C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)  08014  Barcelona    Tel. 93 3325037    info@ccsants.cat
CONTACTE CONTACTE ACTIVITATS ACTIVITATS caminadeswfccs@gmail.com caminadeswfccs@gmail.com caminadeswfccs@gmail.com
scripts para webamsters
TENNIS TAULA
La   sala   de   tennis   taula   Joan   Mañé   és   el   lloc   on   es   juga   al   tennis   taula   a   la   nostra   Entitat.   La   sala   disposa   d’una   taula   oficial   de   competició   i   dues taules d’entrenaments. Per poder jugar al tennis taula s’han de cumplir dues condicions: 1.- SER SOCI DEL CENTRE i/o jugador federat del Centre. 2.- Respectar els horaris d’entrenaments dels equips federats.
NORMES GENERALS
La   sala   de   tennis   taula   Joan   Mañé   és   el   lloc   on   es   juga   al tennis   taula   a   la   nostra   Entitat.   La   sala   disposa   d’una   taula oficial de competició i dues taules d’entrenaments. Per    poder    jugar    al    tennis    taula    s’han    de    cumplir    dues condicions: 1.- SER SOCI DEL CENTRE i/o jugador federat del Centre. 2.- Respectar els horaris d’entrenaments dels equips federats.
C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)   08014  Barcelona    Tel. 93 3325037      info@ccsants.cat
Trobareu informació actualitzada del tennis taula al nostre Instagram
Centre Catòlic de Sants