El   Centre   Catòlic   de   Sants   el   van   fundar,   el   25   de   juliol   de   1878,   el   Sr.   Rector   de   Santa Maria   de   Sants,   Mn.   F.   de   P.   Crusellas,   i   un   grup   format   pels   senyors   Mujal,   Codorniu, Guardiola,   Guarro,   Nubiola,   Corrales,   Subirà   i   d'altres.   Després   d'una   estada   provisional en   un   local   del   carrer   Alcolea,   el   27   de   juny   de   1880   es   va   fer   la   inauguració   d'un   local situat   on   avui   hi   ha   l'actual.   Per   a   aquell   acte,   Mn.   Jacint   Verdaguer   composà   la   poesia   "La Puresa", que fou llegida per un soci. L'any   1890   fou   el   de   la   consolidació.   S'aprovà   el   Reglament   o   estatuts,   el   5   de   gener;   i   el dia   16   de   març   es   feia   una   reunió   per   demanar   l'autorització   del   Govern   Civil.   En   aquell mateix any ja s'acorda la constitució d'una companyia de teatre. Durant   els   primers   anys   de   segle,   el   Centre   es   va   consolidant,   i   fets   rellevants   d'aquella època   son,   per   exemple,   que   La   Caixa   obri   la   seva   primera   sucursal   a   la   ciutat   al   primer pis   del   Centre   (1910);   la   publicació   del   portaveu   "Fulletó"   (1922-1934);   l'acolliment   del grup   "Saba   Nova",   de   la   Federació   de   Joves   Cristians   de   Catalunya   (1931),   que   es   feren càrrec   de   la   "Biblioteca   Popular   de   Sants",   fundada   en   el   Centre   l'any   1928.   L'any   1931 trobaren   acolliment   al   Centre   el   grup   dels   "Avantguardistes"   que,   a   més   de   la   formació religiosa   i   cultural,   practicaven   el   bàsquet   en   el   terreny   de   la   Parròquia,   al   carrer   Sant Crist, i tenien un gimnàs amb aparells, en els baixos del Centre. Durant   la   Guerra   Civil   el   Centre   fou   cremat,   i   gràcies   a   l'esforç   i   la   tenacitat   del   jovent   de l'època,   el   1955   s'inaugura   el   nou   local;   s'havia   creat   l'"Schola   Orfeònica",   el   grup   de Pessebrisme,   i   es   feien   estudis,   conferències,   teatre,   tennis   taula,   excursions,   curses ciclistes per la Festa Major, caramelles, etc. Durant   els   darrers   anys   el   Centre   ha   mantingut   sempre   les   seves   activitats   bàsiques   de formació   i   esplai.   Per   la   secció   de   Teatre,   que   ha   tingut   sempre   un   gran   arrelament,   hi   han passat    actrius    i    actors    de    molta    vàlua,    alguns    dels    quals    han    estat    o    són    encara professionals   de   renom;   el   cant   coral   és   avui   l'activitat   de   la   "Coral   Estel",   amb   una projecció   molt   interessant,   i   amb   la   incorporació   de   força   jovent;   el   Tennis   Taula   té   una gran   presència   en   els   primers   graons   de   les   competicions   nacionals;   el   billar   i   els   jocs   de taula   completen   el   marc   de   l'espai   que   el   Centre   Catòlic   de   Sants   pot   oferir   els   seus associats i amics.
HISTÒRIA
Centre Catòlic de Sants   C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)  08014  Barcelona    Tel. 93 3325037    info@ccsants.cat
El   Centre   Catòlic   de   Sants   el   van   fundar,   el   Maria   de   Sants,   Mn.   F.   de   P.   Crusellas,   i   un   Guardiola,   Guarro,   Nubiola,   Corrales,   Subirà   en   un   local   del   carrer   Alcolea,   el   27   de   juny   situat   on   avui   hi   ha   l'actual.   Per   a   aquell   acte,   Puresa", que fou llegida per un soci. L'any   1890   fou   el   de   la   consolidació.   S'aprovà   dia   16   de   març   es   feia   una   reunió   per   demanar   mateix any ja s'acorda la constitució d'una companyia de teatre. Durant   els   primers   anys   de   segle,   el   Centre   època   son,   per   exemple,   que   La   Caixa   obri   pis   del   Centre   (1910);   la   publicació   del   portaveu   grup   "Saba   Nova",   de   la   Federació   de   Joves   càrrec   de   la   "Biblioteca   Popular   de   Sants",   fundada   trobaren   acolliment   al   Centre   el   grup   dels   "Avantguardistes"   religiosa   i   cultural,   practicaven   el   bàsquet   en   Crist, i tenien un gimnàs amb aparells, en els baixos del Centre. Durant   la   Guerra   Civil   el   Centre   fou   cremat,   l'època,   el   1955   s'inaugura   el   nou   local;   s'havia   Pessebrisme,   i   es   feien   estudis,   conferències,   ciclistes per la Festa Major, caramelles, etc. Durant   els   darrers   anys   el   Centre   ha   mantingut   formació   i   esplai.   Per   la   secció   de   Teatre,   que   passat    actrius    i    actors    de    molta    vàlua,    alguns    professionals   de   renom;   el   cant   coral   és   avui   projecció   molt   interessant,   i   amb   la   incorporació   gran   presència   en   els   primers   graons   de   les  
HISTÒRIA