El   Centre   Catòlic   de   Sants   el   van   fundar,   el   25   de   juliol   de   1878,   el   Sr.   Rector   de   Santa   Maria   de Sants,   Mn.   F.   de   P.   Crusellas,   i   un   grup   format   pels   senyors   Mujal,   Codorniu,   Guardiola,   Guarro, Nubiola,   Corrales,   Subirà   i   d'altres.   Després   d'una   estada   provisional   en   un   local   del   carrer Alcolea, el   27   de   juny   de   1880   es   va   fer   la   inauguració   d'un   local   situat   on   avui   hi   ha   l'actual.   Per   a   aquell acte, Mn. Jacint Verdaguer composà la poesia "La Puresa", que fou llegida per un soci. L'any   1890   fou   el   de   la   consolidació.   S'aprovà   el   Reglament   o   estatuts,   el   5   de   gener;   i   el   dia   16   de març   es   feia   una   reunió   per   demanar   l'autorització   del   Govern   Civil.   En   aquell   mateix   any   ja s'acorda la constitució d'una companyia de teatre. Durant   els   primers   anys   de   segle,   el   Centre   es   va   consolidant,   i   fets   rellevants   d'aquella   època   son, per   exemple,   que   La   Caixa   obri   la   seva   primera   sucursal   a   la   ciutat   al   primer   pis   del   Centre   (1910); la   publicació   del   portaveu   "Fulletó"   (1922-1934);   l'acolliment   del   grup   "Saba   Nova",   de   la   Federació de   Joves   Cristians   de   Catalunya   (1931),   que   es   feren   càrrec   de   la   "Biblioteca   Popular   de   Sants", fundada    en    el    Centre    l'any    1928.    L'any    1931    trobaren    acolliment    al    Centre    el    grup    dels "Avantguardistes"   que,   a   més   de   la   formació   religiosa   i   cultural,   practicaven   el   bàsquet   en   el   terreny de la Parròquia, al carrer Sant Crist, i tenien un gimnàs amb aparells, en els baixos del Centre. Durant   la   Guerra   Civil   el   Centre   fou   cremat,   i   gràcies   a   l'esforç   i   la   tenacitat   del   jovent   de   l'època,   el 1955   s'inaugura   el   nou   local;   s'havia   creat   l'"Schola   Orfeònica",   el   grup   de   Pessebrisme,   i   es   feien estudis,    conferències,    teatre,    tennis    taula,    excursions,    curses    ciclistes    per    la    Festa    Major, caramelles, etc. Durant   els   darrers   anys   el   Centre   ha   mantingut   sempre   les   seves   activitats   bàsiques   de   formació   i esplai.   Per   la   secció   de   Teatre,   que   ha   tingut   sempre   un   gran   arrelament,   hi   han   passat   actrius   i actors   de   molta   vàlua,   alguns   dels   quals   han   estat   o   són   encara   professionals   de   renom;   el   cant coral   és   avui   l'activitat   de   la   "Coral   Estel",   amb   una   projecció   molt   interessant,   i   amb   la   incorporació de   força   jovent;   el   Tennis   Taula   té   una   gran   presència   en   els   primers   graons   de   les   competicions nacionals;   el   billar   i   els   jocs   de   taula   completen   el   marc   de   l'espai   que   el   Centre   Catòlic   de   Sants   pot oferir els seus associats i amics.
Centre Catòlic de Sants   C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)  08014  Barcelona    Tel. 93 3325037    info@ccsants.cat
CONTACTE CONTACTE ACTIVITATS ACTIVITATS caminadeswfccs@gmail.com caminadeswfccs@gmail.com caminadeswfccs@gmail.com
scripts para webamsters
HISTÒRIA
El   Centre   Catòlic   de   Sants   el   van   fundar,   el   Maria   de   Sants,   Mn.   F.   de   P.   Crusellas,   i   un   Guardiola,   Guarro,   Nubiola,   Corrales,   Subirà   en   un   local   del   carrer   Alcolea,   el   27   de   juny   situat   on   avui   hi   ha   l'actual.   Per   a   aquell   acte,   Puresa", que fou llegida per un soci. L'any   1890   fou   el   de   la   consolidació.   S'aprovà   dia   16   de   març   es   feia   una   reunió   per   demanar   mateix any ja s'acorda la constitució d'una companyia de teatre. Durant   els   primers   anys   de   segle,   el   Centre   època   son,   per   exemple,   que   La   Caixa   obri   pis   del   Centre   (1910);   la   publicació   del   portaveu   grup   "Saba   Nova",   de   la   Federació   de   Joves   càrrec   de   la   "Biblioteca   Popular   de   Sants",   fundada   trobaren   acolliment   al   Centre   el   grup   dels   "Avantguardistes"   religiosa   i   cultural,   practicaven   el   bàsquet   en   Crist, i tenien un gimnàs amb aparells, en els baixos del Centre. Durant   la   Guerra   Civil   el   Centre   fou   cremat,   l'època,   el   1955   s'inaugura   el   nou   local;   s'havia   Pessebrisme,   i   es   feien   estudis,   conferències,   ciclistes per la Festa Major, caramelles, etc. Durant   els   darrers   anys   el   Centre   ha   mantingut   formació   i   esplai.   Per   la   secció   de   Teatre,   que   passat    actrius    i    actors    de    molta    vàlua,    alguns    professionals   de   renom;   el   cant   coral   és   avui   projecció   molt   interessant,   i   amb   la   incorporació   gran   presència   en   els   primers   graons   de   les  
HISTÒRIA