Grup Terminators Dimecres de 17:30 a 19 h Grup Actors del barri Dijous de 17:30 a 19 h Grup Imagina Teatre Dimecres de 17:30 a 19 h Grup Guacamola Teatre Dijous de 17:30 a 19 h Grup Boges pel teatre Dimecres de 19 a 20:30 h Grup Les arreplegades Dijous de 19 a 20:30 h Grup Adults Dijous de 19 a 20:30 h
PROFESSORES
PREUS 65 €  trimestrals. Cal que el pare o la mare es facin socis del Centre (96 € anuals).
Cristina Gámiz
Laura Porta
L’Escola   de   Teatre   infantil   i   juvenil   del   Centre   Catòlic   de   Sants   neix   a   l’octubre   de   2009   amb   una   clara   vocació pedagògica    d’oferir    formació    en    arts    escèniques.    El    teatre    estimula    la    fantasia,    desenvolupa    la    imaginació    i normalitza   i   millora   l’expressió   física,   gestual   i   de   llenguatge.   També   constitueix   una   expressió   artística   de   gran riquesa   en   el   desenvolupament   de   l’aprenentatge   de   l’alumne,   així   com   en   les   relacions   humanes   en   el   treball,   la cultura de l'esforç, l'afany de superació i el treball en equip.
Centre Catòlic de Sants   C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)  08014  Barcelona    Tel. 93 3325037    info@ccsants.cat
CONTACTE CONTACTE ACTIVITATS ACTIVITATS caminadeswfccs@gmail.com caminadeswfccs@gmail.com caminadeswfccs@gmail.com
scripts para webamsters
ESCOLA TEATRE
Benvolguts pares i mares, Degut   a   la   pandèmia   del   Covid-19   us   informem   que   l’escola   de teatre    ja    no    es    reprendrà    presencialment    aquest    curs.    Esperem poder retornar a l’octubre a l’inici del nou curs. També   pel   mateix   motiu   ens   hem   vist   obligats   a   suspendre   el   Taller de teatre d’estiu que organitzem cada any. Esperen retrobar-no tots passat l’estiu per iniciar el nou curs. La Junta
Grup Barrufets Dimecres de 17:30 a 19 h Grup Actors del barri Dijous de 17:30 a 19 h Grup Imagina Teatre Dimecres de 17:30 a 19 h Grup Guacamola Teatre Dijous de 17:30 a 19 h Grup Boges pel teatre Dimecres de 19 a 20:30 h Grup Total Dijous de 19 a 20:30 h Grup Bacallà amb beixamel Dijous de 19 a 20:30 h
PROFESSORES
PREUS 65 €  trimestrals. Cal que el pare o la mare es facin socis del Centre (96 € anuals).
Cristina Gámiz
Laura Porta
L’Escola   de   Teatre   infantil   i   juvenil   del   Centre   Catòlic   de   Sants neix   a   l’octubre   de   2009   amb   una   clara   vocació   pedagògica d’oferir    formació    en    arts    escèniques.    El    teatre    estimula    la fantasia,    desenvolupa    la    imaginació    i    normalitza    i    millora l’expressió   física,   gestual   i   de   llenguatge.   També   constitueix una       expressió       artística       de       gran       riquesa       en       el desenvolupament   de   l’aprenentatge   de   l’alumne,   així   com   en les    relacions    humanes    en    el    treball,    la    cultura    de    l'esforç, l'afany de superació i el treball en equip.
C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)   08014  Barcelona    Tel. 93 3325037      info@ccsants.cat
Centre Catòlic de Sants
Benvolguts pares i mares, Degut     a     la     pandèmia     del Covid-19    us    informem    que l’escola    de    teatre    ja    no    es reprendrà         presencialment aquest   curs.   Esperem   poder retornar    a    l’octubre    a    l’inici del nou curs. També   pel   mateix   motiu   ens hem        vist        obligats        a suspendre   el   Taller   de   teatre d’estiu   que   organitzem   cada any. Esperen      retrobar-nos      tots passat    l’estiu    per    iniciar    el nou curs. La Junta