Grup Terminators Dimecres de 17:30 a 19 h Grup Actors del barri Dijous de 17:30 a 19 h Grup Imagina Teatre Dimecres de 17:30 a 19 h Grup Guacamola Teatre Dijous de 17:30 a 19 h Grup Boges pel teatre Dimecres de 19 a 20:30 h Grup Les arreplegades Dijous de 19 a 20:30 h Grup Adults Dijous de 19 a 20:30 h
PROFESSORES
PREUS 65 €  trimestrals. Cal que el pare o la mare es facin socis del Centre (96 € anuals).
Cristina Gámiz
Laura Porta
L’Escola   de   Teatre   infantil   i   juvenil   del   Centre   Catòlic   de   Sants   neix   a   l’octubre   de   2009   amb   una   clara   vocació pedagògica    d’oferir    formació    en    arts    escèniques.    El    teatre    estimula    la    fantasia,    desenvolupa    la    imaginació    i normalitza   i   millora   l’expressió   física,   gestual   i   de   llenguatge.   També   constitueix   una   expressió   artística   de   gran riquesa   en   el   desenvolupament   de   l’aprenentatge   de   l’alumne,   així   com   en   les   relacions   humanes   en   el   treball,   la cultura de l'esforç, l'afany de superació i el treball en equip.
Centre Catòlic de Sants   C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)  08014  Barcelona    Tel. 93 3325037    info@ccsants.cat
CONTACTE CONTACTE ACTIVITATS ACTIVITATS caminadeswfccs@gmail.com caminadeswfccs@gmail.com caminadeswfccs@gmail.com
scripts para webamsters
ESCOLA TEATRE
Benvolguts/des pares i mares, Com    sabeu    les    autoritats        han    prorrogat    l'estat    d'alarma    fins    el proper   dia   11   d'abril.   La   incertesa   de   la   situació   que   estem   vivint   fa que   a   dia   d'avui   no   sabem   encara   quan   es   podrà   reprendre   l'escola de   teatre   i,   conseqüentment,   hem   decidit   suspendre   l'escola   fins   a nou avís . Tot   esperant   tornar   a   la   normalitat   quan   abans   millor,      cuideu-vos molt i fins a aviat! La Junta
Grup Barrufets Dimecres de 17:30 a 19 h Grup Actors del barri Dijous de 17:30 a 19 h Grup Imagina Teatre Dimecres de 17:30 a 19 h Grup Guacamola Teatre Dijous de 17:30 a 19 h Grup Boges pel teatre Dimecres de 19 a 20:30 h Grup Total Dijous de 19 a 20:30 h Grup Bacallà amb beixamel Dijous de 19 a 20:30 h
PROFESSORES
PREUS 65 €  trimestrals. Cal que el pare o la mare es facin socis del Centre (96 € anuals).
Cristina Gámiz
Laura Porta
L’Escola   de   Teatre   infantil   i   juvenil   del   Centre   Catòlic   de   Sants neix   a   l’octubre   de   2009   amb   una   clara   vocació   pedagògica d’oferir    formació    en    arts    escèniques.    El    teatre    estimula    la fantasia,    desenvolupa    la    imaginació    i    normalitza    i    millora l’expressió   física,   gestual   i   de   llenguatge.   També   constitueix una       expressió       artística       de       gran       riquesa       en       el desenvolupament   de   l’aprenentatge   de   l’alumne,   així   com   en les    relacions    humanes    en    el    treball,    la    cultura    de    l'esforç, l'afany de superació i el treball en equip.
C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)   08014  Barcelona    Tel. 93 3325037      info@ccsants.cat
Centre Catòlic de Sants
Benvolguts/des pares i mares, Com   sabeu   les   autoritats      han prorrogat    l'estat    d'alarma    fins el    proper    dia    11    d'abril.    La incertesa    de    la    situació    que estem   vivint   fa   que   a   dia   d'avui no     sabem     encara     quan     es podrà    reprendre    l'escola    de teatre   i,   conseqüentment,   hem decidit   suspendre   l'escola   fins a nou avís . Tot      esperant      tornar      a      la normalitat    quan    abans    millor,      cuideu-vos molt i fins a aviat! La Junta