CORAL ESTEL
Centre Catòlic de Sants   C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)  08014  Barcelona    Tel. 93 3325037    info@ccsants.cat
director  Murat Khupov coralestel@ccsants.cat coralestel@ccsants.cat coralestel@ccsants.cat
IX TROBADA CANT CORAL
El   diumenge   1   de   desembre   va   tenir   lloc   a   la   nostra   Entitat   la   IX   Trobada   de   Cant   Coral,   que   enguany   va   comptar   amb   la   participació de   la   Societat   Coral   Estrella   Daurada   (Sabadell),   la   Coral   Estel   del   C.C.Sants   i   el   grup   N’Clau   Vocal   també   del   CCSants.   Les interpretacions de les tres corals van agradar molt al nombrós públic assistent.
S.C Estrella Daurada
Coral Estel del CCSants
N’Clau Vocal
CORAL ESTEL
coralestel@ccsants.cat coralestel@ccsants.cat coralestel@ccsants.cat
IX TROBADA CANT CORAL
El   diumenge   1   de   desembre   va   tenir   lloc   a   la   nostra   Entitat   la   IX Trobada   de   Cant   Coral,   que   enguany   va   comptar   amb   la   participació de   la   Societat   Coral   Estrella   Daurada   (Sabadell),   la   Coral   Estel   del C.C.Sants     i     el     grup     N’Clau     Vocal     també     del     CCSants.     Les interpretacions   de   les   tres   corals   van   agradar   molt   al   nombrós   públic assistent.
C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)   08014  Barcelona    Tel. 93 3325037      info@ccsants.cat